Skip to main content

More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Lituanica
Sep 20, 2020 Kantak, Stefan Kamil Juliusz (1881-1976)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Monastic orders -- Poland -- History, Monastic orders -- Lithuania -- History
Lituanica
Sep 20, 2020 Kantak, Stefan Kamil Juliusz (1881-1976)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Monastic orders -- Poland -- History, Monastic orders -- Lithuania -- History
Lituanica
Sep 20, 2020 Kantak, Stefan Kamil Juliusz (1881-1976)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Monastic orders -- Poland -- History, Monastic orders -- Lithuania -- History
Lituanica
Sep 20, 2020 Kantak, Stefan Kamil Juliusz (1881-1976)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Monastic orders -- Poland -- History, Monastic orders -- Lithuania -- History
Lituanica
Sep 20, 2020 Godziszewski, Władysław (1895-1940)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Odbitka z: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego - Polska Akademia Umiejętności ; ser.2, t.42 = 67, nr 6
Topics: Russia -- International relations -- XVII c., Poland -- International relations -- XVII c.,...
Lituanica
Sep 20, 2020 Tyszkowski, Kazimierz (1894-1940)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
odbitka z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 2 ; t. 8, z. 3
Topics: Poland -- International relations -- XVII c., Russia -- International relations - XVII c.,...
 
Topics: Books -- Belarus -- History, Literature -- Belarus -- Bibliography
Lituanica
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Wyd. 2., przejrzone i uzupełnione przez auora
Topics: Poland -- History, military
Lituanica
Sep 19, 2020 Korzon, Tadeusz (1839-1918)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Wyd. 2., przejrzone i uzupełnione przez autora
Topics: Poland -- History, military
Lituanica
Sep 19, 2020 Korzon, Tadeusz (1839-1918)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
  Wyd. 2., przejrzone i uzupełnione przez autora
Topics: Poland -- History, military
Lituanica
Sep 19, 2020 Koneczny, Feliks (1862-1949)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Russia -- History, Lithuania -- History -- 1385-1569
Lituanica
Sep 19, 2020 Koneczny, Feliks (1862-1949)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topic: Russia -- History
Lituanica
Sep 17, 2020 Koneczny, Feliks (1862-1949)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Poland -- History -- 1385-1572, Lithuania -- History -- 1385-1969
Lituanica
Sep 17, 2020 Kolankowski, Ludwik (1882-1956)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Poland -- History -- 1385-1569, Lithuania -- History -- 1385-1569
Lituanica
Sep 17, 2020 Kolankowski, Ludwik (1882-1956)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania -- History -- 1200-1385, Lithuania -- History -- 1385-1569
Lituanica
Sep 17, 2020 Šaulys, Kazimieras (1872-1964)
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
 
Topic: Sociology -- Manuals
In: Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Bd. 165 (Supplementband)
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
In: Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Bd. 156 (Supplementband)
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
In: Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Bd. 151 (Supplementband)
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
 In: Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. Bd. 146 (Supplementband)
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
Community Texts
Sep 16, 2020 Engelmann, Wilhelm (1808-1878) [HerausgeberIn]
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
8. Aufl.
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
Community Texts
Sep 16, 2020 Engelmann, Wilhelm (1808-1878) [HerausgeberIn]
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
  8 Aufl.
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
 
Topic: Classical antiquity -- Bibliography
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
[Žemgulys Juozas], Dr. Jonas Basanavičius, p. 385 Nasvytis Motiejus, Dizenterijos rūšis Lietuvoje, jos imunoprofilaktika ir imunoterapija, p. 386-394 Venckūnas Jurgis, Dizenterijos klinikos ir terapijos apžvalga 1921 m. epidemijos metu Lietuvos kariuomenės dalyse, p. 394-403 Matulevičius Algirdas, Prie klausimo apie indikacijas amputacijai chirurginiame galūnių tuberkulioze, p. 403-406 Iš Kauno medicinos draugijos, p. 407-409 Iš I visuotinio Lietuvos gydytojų suvažiavimo Vykdomojo...
Topic: Medicine -- Lihuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Gogelis Leonas, Apie mikrofilariozą, p. 337-338 Gogelis Leonas, Karbunkulas (Antrax) Lietuvoje 1921 m., p. 339 Nasvytis Motiejus, Lueso serodizgnozas Cachs-Georgi ir Meinicke's būdu, p. 340-344 Karuža Jurgis, Apie kovą su sifiliu Lietuvoje, p. 344-346 Kuzma Vladas, Ortopedijos uždaviniai Lietuvoje, p. 346-353 Avižonis Petras, Apie trachomos gydymą, p. 353-358 Avižonis Petras, Kovos su trachoma organizacijos planas, p. 359-361 Tallat-Kelpša Florijonas, Nuo ko pradėti kovą su...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Avižonis Petras, Gydytojų praktikų uždaviniai kovoje su aklumu, p. 289-297 Žemgulys Juozas, Ulcus ventriculi ir gastroenterostomozo operacija (Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus daviniais), p. 297-305 Kalvaitytė Paulina, Pirmieji mūsų žingsniai Rentgenoterapijoje ir mūsų tos srities gaviniai, p. 305-311 Fuksas Aleksandras, Venerinių ligų reikšmė visuomenei, p. 311-313 Pirmojo visuotinio Lietuvos Gydytojų Suvažiavimo (1921.IX.29 - X.2) protokolas, p. 314-334 Kairiūkštis...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Zacharinas Benjaminas, Encephalitis epidemica (lethargica, choreiformis, myoclonica ir t.t.) II, p. 257-266 Kalvaitytė Paulina, Gydymas piktųjų navikų Rentgeno spinduliais, p. 266-274 Kuzma Vladas, Biblijografija, p. 274-277 Iš Kauno medicinos dr-jos, p. 277-280 A. K. Medicinos skyriaus Lektorių Tarybos posėdis rugsėjo 10 d., p. 280-281 Draugijos kovai su venerinėmis ligomis Lietuvoje įstatai, p. 281-284 Alseika Danielius, Kaip buvo kovota su choleros epidemija Vilniuje, p. 284-286...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Zacharinas Benjaminas, Encephalitis epidemica (lethargica, choreiformis, myoclonica ir t.t.), p. 225-231 Matulevičius Andrius, Vininė ekstenzija ir jos vartojimas, p. 231-237 Žemgulys Juozas, Šis tas apie Latvių ir Estų medicinos dalykus, p. 237-247 Iš Kauno medicinos draugijos, p. 247-250 Iš Sveikatos departamento, p. 250-252 Iš kitų kraštų, p. 252-255 Kronika, p. 255-256
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Blažys Juozas, 3 psichozo atsitikimai po dizenterijos, p. 193-199 Kalvaitytė Paulina, Rentgeno spindulių biologinis veikimas II, p. 200-208. Jonikaitis Jonas, Medicina Amerikoje, p. 208-214 Protokolas visuotinio metinio Raudonojo Kryžiaus draugijos susirikimo 1921 VI 8, p. 215-216 Iš Sveikatos departamento, p. 216 Iš kitų kraštų, p. 217-219 Kronika, p. 219-224 Prof. H. Albers - Schonberg [nekrologas], p. 224
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Žemgulys Juozas, Apie Rosenbach'o tuberkuliną, p. 161-164 Karalius Antanas J., Keletas pastabų apie gonorėją, p. 164-167 Zacharinas Benjaminas, Apie chirurgijos suskirstymą ir jos mokymo uždavinius, p. 167-174 Kalvaitytė Paulina, Rentgeno spindulių biologinis veikimas, p. 175-180 Lietuvos gydytojams [Medicinos draugijos vadovybės kreipimasis], p. 180-181 Apyskaita Valstybės Higienos Instituto darbų už 1920 m., p. 181-183 Dantų gydytojų suvažiavimo 1921 V 12-14 Kaune...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Community Texts
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Lietuvos gydytojams bei medicinos mėgėjams ir Amerikos Lietuviams daktarams, p. 129-130 Kauno medicinos draugijos fondo medicinos raštams leisti įstatai, p. 130 Staugaitis Jonas, Kauno m. Ligoninės 1920 metais veikimo apyskaita, p. 131-141 Kuzma Vladas, Įgimtas dubens šlaunies sąnarių išnirimas (Luxatio coxae congenita), p. 141-151 Avižonis Petras, Mėlyna sklera, p. 151-153 Lietuvos Aukštųjų Kursų klausitojų medikų Draugijos įstatai, p. 153-154 Iš kitų kraštų, p. 155-158...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Kalvaitytė Paulina, Apie gydymą Perniones Rentgeno spinduliais, p. 97-98 Žemgulys Juozas, 25 metų rentgenologijos apžvalga, p. 98-106 Biblijografja, p. 106-109 Kauno medicinos draugijos metinė apyskaita (1920 V 2 - 1921 V 2), p. 109-111 Metinis Kauno medicinos draugijos posėdis (1921 V 2), p. 111-112 Iš Sveikatos departamento, p. 112-116 Rezoliucijos, priimtos vaistininkų ir provizorių suvažiavimo, įvykusio šiemet Kaune gegužės 12-14 d., p. 116-117 Medicinos civilio personalo...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Blažys Juozas, Paveldėjimo klausimas ir mendelizmas, p. 65-73 Mažonas Kazys, Apie ypatybes ir veikimą Capsellae Bursae Pastoris, p. 74-76 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus raportas, p. 76-84 Žemgulys Juozas, Mūsų studentai medikai, p. 84-86 Ognevas, Aukštoji mokykla Rusuos, p. 86-89 Kovos su galvijų maru (džuma) įstatymas, p. 89 Biblijografija, p. 89-93 Tarptautinio veterinarijos gydytojų kongreso, įvykusio 1921 II 22-26 Kaune nutarimai, p. 93-94 Kronika, p. 95-96
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Mackevičaitė Janina, Mūsų anatomijos Institutas, p. 33-34 Blažys Juozas, Psichoanalizė ir psichoterapija, p. 35-42 Mongirdas Vladislovas, Pirquet'o maitinimo sistema, p. 42-43 Kuzma Vladas, Tabelės darbingumo sumažėjimo laipsniui nustatyti, p. 43-52 Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija, p. 52-54 Iš Armijos rikiuotės dalių gydytojų suvažiavimo, p. 54-56 Iš Kauno medicinos draugijos, p. 56-59 Mackevičaitė Janina, Laiškas iš Berlyno, p. 60-61 Kronika, p. 61-64
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 10, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Avižonis Petras, Kaip organizuoti Lietuvoje kova su trachoma, p. 1-6 Žemgulys Juozas, Gaviniai putnago žibintuvu resp. ultrafijoletaisiais spinduliais begydant, p. 6-15 Taksa už operacijas Kauno ligoninės chirurgijos skyriuje, p. 15-18 Medicinos praktikos teisių Lietuvoje įstatymas, p. 18-20 Žemgulys Juozas, Apie valstybinių egzaminų programą, p. 20-23 Avižonis Petras, Akių skyrių apyskaitos, p. 23-29 Kronika, p. 29-32
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Community Texts
Sep 8, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Fridmanas Bernardas, Prigimtinės teisės idėja, p. 1-21 Sugintas Antanas, Įstatymų konstitucingumas, p. 22-32 Janulaitis Augustnas, Teisės istorijos reikšmė, p. 33-45 Butkys Česlovas, Moralinė statistika, p. 46-51 Ysakas Pranas, Rinkimų teisė Lietuvoje, p. 52-65 Lyginamoji rodyklė senojo rusų "Uloženie o nakazanijach" ir Baudžiamojo Statuto straipsnių, p. 66-77 Oficialinis skyrius, p. 78-100
Topic: Law -- Lithuania -- Periodicals
Community Texts
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Leonas Petras, Prof. L. Guguit asmens subjektyvinė teisė ir valstybės valdymo teisė ir jo pažiūrų kritika, p. 1-13 Presas A., Didžioji Anglų tautos Chartija, p. 14-21 Robinzonas Jokūbas, Butų nuomos teisė pas mus ir užsieny, p. 22-31 Toliušis Zigmas, Latvijos teismai, p. 32-38 Petraškevičius Česlovas, Įstatymo sumanymas del senų skolų atsiteisimo, p. 39-41 Teismo kronika, p. 42-44 Lyginamoji rodyklė senojo rusų "Ustav o nakazanijach" ir Baudžiamojo Statuto...
Topic: Law -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Ugriumovas Anatolijus, Sąlyginis nuteisimas teorijoje ir įstatymuose, p. 1-10 Römeris Mykolas, Auklėjamosios drausmės kolonijos Šveicarijoje, p. 11-29 Mačys Vladas, Teismo darbo palengvinimo ir sutvarkymo reikalu, p. 30-36 Toliušis Zigmas, Jurisprudencijos populerizacija, p. 37-40 Stašinskas Vladas, Ar galima daryti pasidalinimo aktai, Žemės Reformos įstatymą paskelbus?, p. 41-43 Mačys Vladas, Globų steigimo klausimu, p. 44-45 Kriščiukaitis Antanas, Vyriausiojo Tribonolo...
Topic: Law -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Römeris Mykolas, Vietos savivaldybės, p. 1-15. Büchleris Oskaras, Vietos reikšmė prievolėse, p. 16-21 Cimkauskas Mykolas, Kuriais įstatymais gyvena Lietuvos valstybė?, p. 22-27 Büchleris Oskaras, Bokite, teisininkai!, p. 28-32 Römeris Mykolas, Sunkiųjų darbų kalėjimas "ligi gyvos galvos", p. 33-37 Milčinskas Algirdas, Baudž. Stat. 636, 639, 640 ir kitų str. vertimas, p. 38-39 Leonas Petras, Del "gimininio (giminės) turto", p. 39-41 Stašinskas Vladas,...
Topic: Law -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Toliušis Zigmas, Mažamečių nusikaltimai ir kova su jais Lietuvoje, p. 1-12 Šalkauskis Kazys, Šis-tas iš žemės nuomos politikos, p. 13-18 Finkelšteinas Ozeris, Mūsų įstatymai teisės šviesoje, p. 19-22 Mačys Vladas, Teisingumo Ministerijos 1921 metų darbuotės apžvalga, p. 23-40. Toliušis Zigmas, Lietuvos teismų darbuotojai (Statistikos medžiaga), p. 41-44 Mačys Vladas, Del valdininkų traukimo atsakomybėn, p. 45-49 [Kriščiukaitis Antanas], Vyriausiojo Tribunolo praktika,...
Topic: Law -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Redakcijos žodis, p. 1-2 [Römeris Mykolas], Lietuvos suvereninė valdžia Konstitucijos projektu, p.3-12 Leonas Petras, Sutartinių prievolių laisvės sąvoka, p. 13-18 Römeris Mykolas, Luomų tvarka ir papročiai, p. 19-34 Mačys Vladas, Dėl 1920 metų birželio 28 dienos įstatymo, p. 35-38 Mačys Vladas, Skiriamas ar renkamas vietos teisėjas?, p. 39-44. Fridmanas Bernardas, Gyvenimas ir jurisprudencija, p. 45-46 Vyriausiojo tribunolo praktika, p. 47-50 Teisininkų draugijos...
Topic: Law -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Karuža Jurgis, Prostitucija ir sifilis ir kova su jais, p. 225-232 Tumėnienė Vanda, kaip kovoti su veneros ligomis, p. 233-234 Tumėnienė Vanda, Del kovos su epidemija, p. 234-236 Iš Kauno medicinos draugijos, p. 236-243 Zacharinas Benjaminas, Ne visai paprasta influencos (irmėdės) lytis, p. 243-247 Referatai, p. 247-252 Žemgulys Juozas, Kronika, p. 252-256. Medicinos 1920 m. numerių turinys
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Žemgulys Juozas, Tyrinėjimai tuberkulino reakcijų pagalba, p. 193-198. Zacharinas Benjaminas, Karo įtaka chirurgijos principams, p. 198-207. Iš St. Seimo sveikatos subkomisijos, p. 207-211. Pirmojo sanitarinio Alytaus apskrityje suvažiavimo 1920 X 19 protokolas, p. 211-213 Iš kitų kraštų, p. 213-214 Kronika, p. 214-216 Iš Sveikatos departamento, p. 216-224
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Kairiūkštis Vladas, Vietiniai žmogaus stabo reiškiniai (tetanus localis) II, p. 161-171 Alekna Jurgis, Ozena, p. 171-177 Iš St. Seimo sveikatos subkomisijos, p. 177-180 Iš kitų kraštų, p. 180-182 Kronika, p. 182-192.
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Kairiūkštis Vladas, Vietiniai žmogaus stabo reiškiniai (tetanus localis), p. 129-137. Mažonas K., Gydomųjų žolių kultūros klausimu, p. 137-139 Blažys Juozas, Apie vitaminus, p. 140-143. Kauno Medicinos Draugijos Įstatai, p. 143-145 Iš St. Seimo sveikatos subkomisijos, p. 145-148 Lašas Vladas, Mūsų literatūros apžvalga, p. 149-150 Iš kitų kraštų, p. 150-151. Kronika, p. 151-160.
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Kairiūkštis Vladas, Gūžių ir endeminio kretinizmo būstinė Lietuvoje, p. 97-100. Blažys Juozas, Pusantrų metų (nuo 1919 I 1 iki 1920 VII 1) psichiatrinės ligoninės darbuotės apskaita ir josios istorija, p. 100-110. Kuzma Vladas, Epideminio cerebrespinalio meningito atsitikimas, išgydytas kombinuotu būdu, p. 110-113. Iš St. Seimo sveikatos subkomisijos, p. 113-119. Avižonis Petras, Apie suteikimą gydytojams medicinos praktikos teisų Lietuvoje, p. 119-121. Tumėnienė Vanda, Del...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Blažys Juozas, Karo laiko psichiatrijos apžvalga, p. 65-73 Kuzma Vladas, Iš sanitarinės statistikos prieš karą, p. 73-76 Iš St. Seimo sveikatos subkomisijos, p. 77-78 Laikinosios prostitucijos reglamentacijos taisyklės, p. 88-89 Rezoliucijos, priimtos Lietuvos farmaceutų suvažiavimo, įvykusio 1920 III 14-16, p. 90-91 Iš kitų kraštų, p. 92 Kronika, p. 93-96.
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Brundza Juozas, Kauno Medicinos Draugijos metinė apyskaita (1919 V 2 - 1920 V 2), p. 33-36 Žemgulys Juozas, Apie gydymą ultrafioletaisiais spinduliais II, p. 37-43 Žemgulys Juozas, Kodel nekvietėme lektorių iš kitur?, p. 46-48 Tumėnienė Vanda, Trumpa Lietuvos limpamųjų ligų apžvalga nuo 1920 I 1 iki V 1, p. 48-49 Iš Apskričių gydytojų suvažiavimo, p. 50-54 Iš St. Seimo sveikatos subkomisijos, p. 54-57 Iš Sveikatos departamento darbuotės, p. 57-60 Iš Vokiečių krašto, p....
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Sep 8, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
[Žemgulys Juozas], Nuo Redakcijos, p. 1-2 Grinius Kazys, Kietais graižais kepurės viena plaukų nuslinkimo priežastis pre alopecia pityroides, p.3-5 Žemgulys Juozas, Apie gydymą ultrafioletaisiais spinduliais, p. 6-12 Nasvytis Motiejus, Apie Weili'o Felix'o reakciją prie dėmėtosios šiltinės, p. 12-14 Blažys Juozas, Medicinos mokymas Anglijoje, p. 14-22 Mackevičaitė Janina; Kalvaitytė Paulina, Laiškai iš Berlyno, p. 22-25 Matulevičius, Ad Almam Matrem, p. 25-28 Žemgulys...
Topic: Medicine -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Mostauskis Stasys, Dotnavos Žemės Ūkio Technikumo Entomologijos Kabineto darbai 1921-1922 m., p. 219-239. [Dovydaitis Pranas], Ar yra gyvenamų žvaigždžių?, p. 240-247. Pakštas Kazys, Lietuvos klimatas, p. 248-257. Dovydaitis Pranas, Apie šiltas ir šaltas vasaras kitur ir pas mus, p. 258-260. Kolupaila Steponas, Lietuvos upių baseinai, p. 261-263. Dovydaitis Pranas, Iš kovų su žemės viršūne. II, p. 264-268. [Dovydaitis Pranas], Vulkanizmo reiškinių priežastys, p. 269-282....
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Aug 30, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
  Račiukaitis A., Eterio hipotezė, p. 105-125. Jucaitis Pranas, Medžiagos esmė ir struktūra moderniojo mokslo šviesoj, p. 125-137. Juška Antanas, Astronomijos apžvalga 1922 metais, p. 138-144. Dovydaitis Pranas, Žemės amžius, p. 145-150. Dovydaitis Pranas, Šis tas apie mūsų ir nemūsų žiemas, p. 151-166. Dovydaitis Pranas, Čilės žemės drebėjimas 1922 m. lapkričio m., p. 166-176. Kolupaila Steponas, Medžiaga Lietuvos hidrografijai, p. 176-178. Regelis Konstantinas, Apie...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Aug 30, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
  Ivanauskas Tadas, Vailionis Liudas, Lietuvos Gamtos Tyrimo Stoties 1920 ir 1921 m. darbų apyskaita su pastabomis apie Lietuvos fauną apskritai, p. 1-25. Matulionis Povilas, Lietuvos dyražemiai ir jų miškai. II, p. 26-39. Kolupaila Steponas, Medžiaga Lietuvos klimatologijai, p. 40-46. Iš Pabrėžos nespausdintų botanikos raštų, p. 46-51. Juška Antanas, Iš pasaulio konstrukcijos, p. 52-62. Širvydas Vytautas, Žemės okeanai ir jų savybės, p. 63-65. Dovydaitis Pranas, Žmogus ir...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Krušinskis M., Teknikos pažangos greitis, p. 113-118. Jucaitis Pranas, Erdvė, laikas ir medžiaga moderninėj fizikoj, p. 119-125. Jucaitis Pranas, Nauji kemijos takai, p. 126-130. Dovydaitis Pranas, Atomistikos plėtotė, p. 131-142. Dovydaitis Pranas, Žvaigždžių pasaulis ir jo erdvės begalybė, p. 143-156. Dovydaitis Pranas, Organizmo narvelis sąjungoj su kitais narveliais [II], p. 157-166. Vilkaitis Vincas, Iš žiedų bijologijos, p. 167-172. Dovydaitis Pranas, Žmogaus dirksnių...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
  Dovydaitis Pranas, Mūsų pojūčių praplėtimas fizikos pagalba, p. 313-336. Juška Antanas, Radijoaktingumas ir atomas, p. 337-343. Jucaitis Pranas, Anglių keminės struktūros problema ir organinės kemijos bei teknikos pažanga, p. 344-349. Kuodatis Bernardas, Žvaigždžių pasaulis, p. 350-354. Juška Antanas, Žvaigždžių skersmuo, p. 355-356. Dovydaitis Pranas, Ugnikalniai - jų problemos ir jų išsiliejimo reiškiniai, p. 357-363. Dovydaitis Pranas, Rengiamoji ekspedicija į...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
[ Dovydaitis Pranas], Kosmoso laikraštį pradedant, p. 1-2. Dovydaitis Pranas, Gamta, gamtos mokslas ir jo skirstymas, p. 3-9. Dovydaitis Pranas, Materija, kūnai ir jų svarbiausios bendrosios ypatybės, p. 10-23. Antanaitis S., Magnetizmas, p. 23-33. Dovydaitis Pranas, Narvelis ir vienanarvės gyvybės, p. 33-42. Dovydaitis Pranas, Pirmoji kelionė aplink žemę prieš 400 metų (1519-1922), p. 42-50. Dovydaitis Pranas, Oro nuspėjimas, p. 50-61. Dovydaitis Pranas, Iš fizinės geologijos,...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Aug 18, 2020
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Gylys Antanas, Alfredo Anglo psichologinės ir fizijologinės pažiūros pagal jo raštą "De motu cordis", p. 1-16. Baumgartner Matthias, Dantės pozicija į filosofiją, p. 17-32. Dyroff Adolf, Dantė kaip teisės filosofas, p. 33-49. Tamošaitis Izidorius, Iš Vladimiro Solovjovo filosofijos, p. 50-69. Schmidt Wilhelm, Iš draugijos mokslo (socijologijos) istorijos ir problemų, p. 69-80. Dovydaitis Pranas, Filosofiškos ir teleologiškos skruzdžių svetingumo problemos pagal E....
Topic: Philosophy -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Šalkauskis Stasys, Filosofijos mokslo ypatybės, p. 129-139. Sawicki Franz, Tiesos pažinimas, p. 140-153. Kuraitis Pranas, Šių dienų gnoseologijos padėtis ir svarbesnieji joje orijentacijos punktai, p. 154-165. Tamošaitis Izidorius, Kriterijologijos problemos, p. 166-173. Dovydaitis Pranas, Keli moderniosios fizikos pasaulėvaizdžio bruožai, p. 174-177. Dovydaitis Pranas, Iš Materijalizmo ir idealizmo santykių bijologijos istorijoj, p. 178-192. Stoltzle R., Darvino pozicija į...
Topic: Philosophy -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
  Dovydaitis Pranas, Filosofijos kilmė, jos sąvoka, darbo sritys ir uždaviniai, p. 1-7. Kuraitis Pranas, Filosofijos supratimas ir jos santykiai su kitais mokslais, p. 8-17. Šalkauskis Stasys, Filosofija ir mūsų gyvenimas, p. 18-26. Dovydaitis Pranas, Ar esama tautinės filosofijos?, p. 27-40 Kuraitis Pranas, Jausmo religija, p. 41-48 Mykolaitis Vincas, Grožio ir meno kuriamosios dailės reikšmė, p.49-63. Kuraitis Pranas, Per Kantą į Nyčę, p. 64-71. Dovydaitis Pranas, Gamtos...
Topic: Philosophy -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Aug 18, 2020 Bieliackinas, Simonas / Беляцкин, Семен Абрамович (1874-1944)
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
 
Topics: Law -- Copyringht -- Russian empire, Law -- Copyringht -- Europe
Lituanica
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuania -- Economic conditions -- 1918-1940
Lituanica
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuania -- Economic conditions -- 1918-1940
Lituanica
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Aug 10, 2020
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuania -- Country profile
 German version: Der Werdegang des Litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung im November 1918 : dargestellt auf Grund amtlicher Dokumente https://archive.org/details/werdegang-des-litauischen-staates-1919
Topic: World war I -- Lithuania
Lituanica
Aug 6, 2020 Klimas, Petras (1891-1969)
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania -- Prehistory, Lithuania -- history -- 1180-1385
 
Topic: Lithuania -- Hstory -- 1180-1385
Lituanica
collection
253
ITEMS
713
VIEWS
Aug 4, 2020
collection
eye 713
Books and periodicals related to Lithuania.
Topic: Lithuania
Lituanica
Jul 30, 2020 Paszkiewicz, Henryk (1897-1979)
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania -- History -- 1180-1385, Russia -- History -- 1240-1689
Lituanica
texts
eye 9
favorite 0
comment 0
 
Topics: Russian empire -- Kaunas governorate (1843-1915) -- Profile, Lithuania -- History -- 1795-1915
Lituanica
Jul 30, 2020 Budecki, Zdzisław
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Bartuška, Vincas (1881-1956)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
 
Topic: Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Žemaitis, Zigmas (1884-1969)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Žemaitis, Zigmas (1884-1969)
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Žemaitis, Zigmas (1884-1969)
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Žemaitis, Zigmas (1884-1969)
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Žemaitis, Zigmas (1884-1969)
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 29, 2020 Žemaitis, Zigmas (1884-1969)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania--Foreign relations--Poland--1918-1939, Lithuanian-Polish dispute 1883-1945
Lituanica
Jul 27, 2020 Maciej z Miechowa / Матвей Меховский (1457-1523)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
 
Topic: Poland -- History
Lituanica
Jul 24, 2020 Henricus de Lettis / Heinrich von Lettland / Latviešu Indriķis / Läti Henrik / Henrikas Latvis / Генрих Латвийский (before 1188 - after 1259)
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
 
Topics: Latvia -- History -- 1185-1561, Estonia -- History -- 1208-1710
Lituanica
Jul 24, 2020 Gimbutienė, Marija (1921-1994)
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
 
Topic: Balts -- Religion
Lituanica
Jul 23, 2020 Šapoka, Adolfas (1906-1961) [editor]
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuania - History
Lituanica
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Biržiška Vaclovas, Bibliotekų tinklas Lietuvoje Biržiška Vaclovas, Keistas lietuvių knygų gamybos reiškinys Puida Kazys, Knyga ir jos reklama Bir žiška Mykolas, Vilniaus lietuvių knygos lenkų kalba žiška Vaclovas, Latvių ir mūsų periodinė spauda Biržiška Vaclovas, Lietuvos archyvai [Nekrologai] Kritika Bibliografija Literatūros naujienos ir kronika Lietuviai svetimomis kalbomis Lituanica svetmomis kalbomis Iš knygų ir bibliotekų gyvenimo Mūsų žurnalai
Topic: Bibliography -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
[Biržiška Vaclovas], Nuo redakcijos Biržiška Vaclovas, Tarptautinis spaudiniais apsimainymas Biržiška Vaclovas, Autorių teisės Lietuvoje Biržiška Vaclovas, 'Spaudos įstatymo' pakeitimo projektas Gudaitis, G.H.F. Nesselmann'o lietuvių dainos Gaučys Povilas, Esamoji literatūra Kaune dainų srity Galaunė Povilas, Lapelis iš vieno knygyno istorijos Biržiška Vaclovas, Uždraustų raštų rinkimas Biržiška Vaclovas, Slapyvardžiai Recenzijos Bibliografija Literatūros naujienos ir...
Topic: Bibliography -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
[Biržiška Vaclovas], Darbą pradedant Biržiška Vaclovas], Dr. Jonas Basanavičius [Biržiška Vaclovas], Lietuvių bibliografijos reikalu Lietuvos kultūros turtų iš Rusijos grąžinimas [Biržiška Mykolas], Lietuvių periodinė spauda Želigovskio valdžioje Baudžiamasis statutas ir autorių teisės Kritika Bibliografija Literatūros naujienos ir kronika Lietuviai svetimomis kalbomis Lituanica svetimomis kalbomis Rusų cenzūros uždrausti lietuvių apie Lietuvą ir Lietuvoje...
Topic: Bibliography -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Basanavičius J., Levas lietuvių pasakose bei dainose ir trakų-prygų dailėje [III], p.467-597 Basanavičius J., Lapelis iš senovės lietuvių kultūros istorijos, p.598-601 Iš Lietuvių mokslo draugijos kronikos, p.602-624 Basanavičius J., Iliustracijos prie studijos apie levą, p. XXXII-XLIV
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 11
favorite 0
comment 0
Jablonskis Jonas, Kun. Kazimiero Jauniaus Lietuvių kalbos gramatika, p.317-328 Biržiška Mykolas, Iš D. Poškos raštų, p.329-374 Biržiška Mykolas, Delei L. Ivinskio 'Aitvaro', p.375-383 Yčas Jonas, Žiupsnys žinių apie Žalgirio mūšį, p.383-404 Reitelaitis Jonas, Gudelių parapijos monografija, p.405-431 Grinius Kazys, Apie botanikos organografijos lietuviškąją terminiją, p.431-443 Iš Lietuvių mokslo draugijos kronikos, p.444-454 Lietuvių mokslo draugijos nariai 1912/13 m.,...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 8
favorite 0
comment 0
Srba Adalbert, Medžiaga lietuvių kalbos syntaksei II, p.153-180 Avižonis Petras, Aklumas ir trachoma Lietuvoje, p.181-190 Yčas Martynas, Evangelikų-reformatų parapijų tvarka Lietuvoje, p.191-197 Leonas Petras, Janulaitis Augustinas, Lietuvių papročių teisė, p.197-201 Gustaitis Motiejus, Kunigas Antanas Tatarė, p.202-244 Janulaitis Augustinas, Simanas Daukantas, p.244-284 Endzelin Janis, Litauisch-lettische Miszellen, p.284-294 Iš Lietuvių mokslo draugijos kronikos, p.294-305...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Būga Kazimieras, Apie lietuvių asmens vardus, p.1-50 Srba Adalbert, Über die Momentiv-Verba im Litauschen, p.51-71 Srba Adalbert, Medžiaga lietuvių kalbos syntaksei I, p.72-95 Sabaliauskas Adolfas, Žiemių-rytiečių lietuvių tautinė muzika, p.96-108 Žiogas Juozapas, Apie 'kulinę si ūku', p.108-110 Žiogas Juozapas, Senovinės lietuvių taurės ir kaušai, p.110-118 Volteris Eduardas, Prie kun. Mikolajaus Daukšos biografijos, p.119-124 Basanavičius Jonas, Prie Dionizo Poškos...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 3
favorite 0
comment 0
Bukontas Domininkas, Iš Ežerėnų apylinkės lietuvių antropologijos, p.453-463 Yčas Jonas, Kaip Lietuvos 1382 m. Maskvą nuo totorių gynė, p.463-468 Janulaitis Augustinas, Valstiečiai ir 1831 m. revoliucija Lietuvoje, p.469-494 Biržiška Mykolas, Antanas Klementas, p.495-529 Basanavičius Jonas, Prie kun. Antano Strazdo biografijos ir charakteristikos, p.530-549 Jaunius Kazimieras, Apie kun. A. Juškos dainų kalbą, p.549-562 Iš Lietuvių mokslo draugijos kronikos, p.563-579...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Žiogas Juozapas, Archaiologiški tyrinėjimai Gaidės apylinkėse, p.313-333 Nagevičius Vladas, 'Kirminų kalno' kapinės, p.333-336 Būga Kazimieras, 'Romowe', p.337-340 Būga Kazimieras, 'Criwe', p.340-348 Būga Kazimieras, 'Zincz', p.349-351 Daugėla Dmitrijus, Lietuvių kalbos liekanos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teismuose, 351-354 Basanavičius Jonas, Lietuviškoji kalba valstybės raštuose, p.354-358 Tumas Juozas, Kunigaikščio Sim. Giedraičio laiškas, p.358-364...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Basanavičius Jonas, Levas lietuvių pasakose bei dainose ir prygiškai-trakiškoje dailoje. Folkloriškai-archailogiška studija II, p.162-176. Totoraitis Jonas, Senovės liekanos ir lietuvių mitologiški atminimai, p.177-203 Totoraitis Jonas, Liškevos piliakalnis ir Vokės raganos, p.204-208 Būga Kazimieras, Dievaitis 'idolum', p.208-215 Būga Kazimieras, Suaixstix, p.215-219 Būga Kazimieras, 'Panicke', p.219-223 Būga Kazimieras, 'Rickoyot'as', p.223-229 Spudulis Jonas, Manta – tuokti,...
Topic: Science -- Lithuania -- Periodicals
Lituanica
Jul 10, 2020
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
Basanavičius Jonas, Levas lietuvių pasakose bei dainose ir prygiškai-trakiškoje dailoje. Folkloriškai-archailogiška studija I, p.1-70 Basanavičius Jonas, Meška - lokis – lušis, p.70-75. Basanavičius Jonas, Keli lietuvių vardai ir etymologijos, p.76-82 Būga Kazimieras, Pavardžių priesaga -eikia- ir -eiko-, p.82-84 [Daugėla Dmitrijus], Liudvikas Adomas Jucevičius. Lietuvos etnograpas, p.84-88. Basanavičius Jonas, Baudžiava Lietuvoje. Historiškai-kultūriška studija I....
Topic: Science -- Lituania -- Periodicals
 
Topics: Diseases, eyes -- Lithuania
Lituanica
Jul 8, 2020 Maliauskis, Antanas (1877-1941)
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
 
Topic: Antisemitism -- Lithuania
Lituanica
Jul 8, 2020 Виноградов, Александр Александрович
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuania -- Vilnius -- City profile
Lituanica
Jul 8, 2020 Viskantas, Antanas / Viscont, Antoine (1877–1940)
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
 
Topic: World war I -- Lithuania
Lituanica
Jul 8, 2020 Viskantas, Antanas / Viscont Antoine (1877–1940)
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
 
Topics: Lithuania -- Country profile, Lithuania -- History
Lituanica
Jul 6, 2020 Vorobjovas, Mikalojus (1903–1954)
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
 
Topic: Lithuania -- Vilnius